Välisministeerium pakub praktikakohta ÜRO inimõiguste nõukogu 2024. aasta istungite ajaks Genfis

Eesti alaline esindus ÜRO ja teiste rahvusvaheliste organisatsioonide juures Genfis pakub praktikakohta 2024. aastal toimuvate ÜRO inimõiguste nõukogu istungite ajaks.

Istungid toimuvad Genfis 17.06.-12.07.2024 ja 9.09.-11.10.2024. Inimõiguste nõukogu kohta saab lugeda siit: https://www.ohchr.org/en/hrbodies/hrc/home.

Praktika käigus abistab praktikant inimõiguste diplomaati, osaledes istungi ajal toimuvatel interaktiivsetel dialoogidel ja aruteludel, kõrvalüritustel ja resolutsioonide läbirääkimistel ning koostab neist kokkuvõtteid ja ülevaateid. Praktikant aitab kaasa Eesti seisukohtade koordineerimisele nii resolutsioonide kui ka erinevate sõnavõttude juures.

Praktikale ootame üliõpilasi, kellel on huvi rahvusvahelise õiguse või rahvusvaheliste suhete vastu ning asjaomane akadeemiline ettevalmistus. Praktikant peab oskama heal tasemel inglise keelt.

Palume silmas pidada, et praktika on tasustamata ja praktikaga seotud kulusid ei hüvitata.

Praktikasoovi koos motivatsioonikirja ja CV-ga palume esitada hiljemalt üks kuu enne asjaomase inimõiguste nõukogu istungi algust Genfi alalise esinduse e-posti aadressil [email protected].

Küsimuste korral palun pöörduge eelnimetatud e-posti aadressil või lauatelefonil +41 22 919 1980.