Eesti liikmesus ja eksperdid ÜRO süsteemis

Eesti liikmelisus ÜRO süsteemis

 • 5. komitee asepresident, 73. istungjärk, kuni september 2019
 • 2. komitee raportöör, 73. istungjärk, kuni september 2019
 • Naiste Staatuse Komisjoni (CSW) liige aastatel 2017-2021
 • Naiste Staatuse Komisjoni (CSW) asepresident aastatel 2018-2019
 • ÜRO valitsusväliste organisatsioonide komitee Vabaühenduste Komitee (CNGO) liige aastatel 2019-2022
 • ÜRO pagulaste ülemvoliniku ameti täitevnõukogu Pagulaste Ülemvoliniku Büroo täitevnõukogu (UNHCR ExCom) liige al 2007, liikmesus tähtajatu
 • Merekeskkonna seisundi hindamise regulaarse protsessi töögrupi büroo liige (Member of the Bureau of The Regular Process for Global Reporting and Assessment of the State of the Marine Environment, including Socioeconomic Aspects (Regular Process), 2016-2020
 • Merekeskkonna seisundi hindamise regulaarse protsessi kaaseesistuja (Co-chair of the of The Regular Process for Global Reporting and Assessment of the State of the Marine Environment, including Socioeconomic Aspects (Regular Process), alates 2018
 • ÜRO mereõiguse konventsiooni osalisriikide konverentsi president 2018- 2019

Eesti peamised eelseisvad kandidatuurid

 • Julgeolekunõukogu (Security Council) mittealaline liige aastateks 2020-2021
 • Lastefondi (UNICEF) täitevnõukogu liige aastateks 2020-2022
 • Peaassamblee (General Assembly) asepresident aastateks 2022-2023
 • Peaassamblee (General Assembly) president aastateks 2052

Olulisemad möödunud liikmesused

 • 2. komitee president, 72. istungjärk
 • 1. komitee asepresident, 72. istungjärk
 • Majandus- ja Sotsiaalnõukogu (ECOSOC) liige aastatel 2015-2017
 • Majandus- ja Sotsiaalnõukogu (ECOSOC) asepresident, 70. istungjärk
 • Haridus-, Teadus- ja Kultuuriorganisatsiooni (UNESCO) täitevnõukogu liige aastatel 2013-2017
 • Rahuloome Komisjoni (Peacebuilding Commission) liige aastal 2017
 • Lastefondi (UNICEF) täitevnõukogu president aastal 2016
 • Lastefondi (UNICEF) täitevnõukogu liige aastatel 2014-2016

Eesti ekspertide osalemine ÜRO töös

 • Tõnis Saar – ÜRO Liikmemaksude Komitee (COC) liige aastatel 2016-2018 ja 2019-2021
 • Kersti Kaljulaid – programmi Every Women Every Child (EWEC)kõrgetasemelise juhtrühma kaasjuht alates 2018
 • Marina Kaljurand – ÜRO peasekretäri Kõrgetasemeline Paneel (HLP) digikoostöö arendamiseks, liige alates 2018
 • Marina Kaljurand – viienda ÜRO riiklike küberekspertide rühma (UNGGE) „Arengud info- ja telekommunikatsiooni valdkonnas rahvusvahelise julgeoleku kontekstis“ liige aastatel august 2016 – juuni 2017
 • Marina Kaljurand – neljanda ÜRO riiklike küberekspertide rühma (UNGGE) „Arengud info- ja telekommunikatsiooni valdkonnas rahvusvahelise julgeoleku kontekstis“ liige aastatel 2014 – 2015
 • Linnar Viik – kolmanda ÜRO riiklike küberekspertide rühma (UNGGE) „Arengud info- ja telekommunikatsiooni valdkonnas rahvusvahelise julgeoleku kontekstis“ liige aastatel 2012 – 2013
 • Linnar Viik – ÜRO riiklike ekspertide rühma „Arengud info- ja telekommunikatsiooni valdkonnas rahvusvahelise julgeoleku kontekstis” liige november 2009 – juuli 2010
 • Henn Ojaveer – ÜRO merede olukorra hindamise ekspertgrupi liige aastast 2014
 • Mati Raidma (al 2001), Argo Parts (al 2003), Jevgeni Jutkevitš (2004) – ÜRO kriiside ja katastroofide koordineerimis- ja hindamismeeskonna (UNDAC) koosseisu liikmed
 • Mari Amos – ÜRO Piinamise Ennetamise Alamkomitee (OPCAT / SPT) ekspertgrupi liige aastatel 2011-2014; 2015-2018
 • Oliver Loode – ÜRO Põlisrahvaste alalise foorumi (UNPFII) liige aastatel 2014-2016
 • Ivi Normet – Maailma Tervishoiuorganisatsiooni alalise komitee (WHO Standing Committee) liige aastatel 2013-2015
 • Georg Martin – ÜRO merede olukorra hindamise ekspertgrupi liige aastatel 201- 2014
 • Ivar Tallo – ÜRO Koolitus- ja Uurimisinstituudi (UNITAR) E-valitsemise vanemekspert aastatel 2007-2009
 • Mati Raidma – ÜRO Hädaabi Keskfondi (CERF) nõukogu asendusliige aastatel 2006–2009
 • Anne-Marie Riitsaar – tuumarelvade tootmiseks vajalike lõhustuvate materjalide keelustamise lepingu (FMCT) läbirääkimiste ettevalmistava kõrgetasemelise ekspertgrupi liige 2017-2018
 • Hannes Astok – ÜRO arenguprogrammi (UNDP) e-valitsemise küsimuste nõunik aastal 2017
 • Aivo Adamson – ÜRO arenguprogrammi (UNDP) e-valitsemise küsimuste nõunik aastal 2018