ÜRO põhiorganid ja struktuur

ÜROl on kuus põhiorganit

  • Peaassamblee,
  • Julgeolekunõukogu,
  • Majandus- ja Sotsiaalnõukogu,
  • Rahvusvaheline Kohus,
  • Sekretariaat ja
  • Hooldusnõukogu.

Neile lisanduvad eriagentuurid, fondid ja programmid (nn “ÜRO organisatsioonide perekond”), mille tegevusvaldkonda kuulub nii rahu ja julgeolek ning inimõigused kui ka majanduslik ja sotsiaalne areng ning mille eelarve ja juhtstruktuurid on ÜROst eraldatud.

ÜROl on peakorterid New Yorgis ja Genfis, lisaks asuvad ÜRO peakorterid veel Viinis ja Nairobis.

ÜRO eriagentuuride hulka kuuluvad näiteks:

ÜRO fondidest ja programmidest võib nimetada: