ÜRO pagulaste ülemvoliniku amet

ÜRO pagulaste ülemvoliniku amet (UNHCR) loodi 1950. aastal, et aidata kaasa Euroopa sõjapõgenike olukorra lahendamisele. Tänapäeval tegeleb UNHCR pagulaste ja sisepõgenike problemaatikaga üle maailma, juhtides ja koordineerides rahvusvahelist tegevust pagulaste, sisepõgenike ja ümberasustatavate kaitsel ning nende abistamisel. UNHCR humanitaartegevus on olnud läbi aastate tõhus ja üldtunnustatud ning tuginenud täielikult vabatahtlikele annetustele. Alates 2016. aastast on ÜRO pagulaste ülemvolinik Filippo Grandi. Talle eelnevalt pidas pagulaste ülemvoliniku ametit praegune ÜRO peasekretär Antonio Guterres.

2018.a. detsembris kiitis ÜRO Peaassamblee heaks Globaalse Pagulasraamistiku, mille eesmärgiks on hõlbustada rahvusvahelist koostööd ja koordinatsiooni suurte pagulaskriiside juhtimiseks.

Eesti on toetanud UNHCR tegevust alates 2001. aastast. Alates 2007. aastast on Eesti ÜRO pagulaste ülemvoliniku ameti täidesaatva komitee (UNHCR ExCom) liige. Eesti esindamisel UNHCR juures teeb alaline esindus Genfis koostööd siseministeeriumiga. UNHCR katab Eestit oma Stockholmi regionaalkontorist.

UNHCR abipalved ja statistika