Eesti allkirjastas ühinemise eelse assotsieerunud liikme staatuse kokkuleppe CERN-iga

Reedel 19.06 allkirjastasid Eesti Peaminister Jüri Ratas ja Euroopa Tuumauuringute Organisatsiooni (Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire- CERN) direktor Fabiola Gianotti Eesti ja CERN-i vahelise ühinemise eelse assotsieerunud liikme staatuse kokkuleppe. Algselt oli plaan kokkulepe sõlmida Genfis märtsi lõpus kohapeal, kuid Covid-19 pandeemia tõttu ei osutunud see võimalikuks ning leping allkirjastati video teel.

Meenutuseks, et Eesti osaleb CERNi tegevuses koostöölepingu alusel alates 1996. aastast. Ametliku liitumistaotluse tegi Eesti septembris 2018. Peaminister tänas CERN-i senise koostöö eest ja oli kindel, et lepingu allkirjastamise tulemusel koostöö teadlaste vahel ainult tihendab. Assotsieerunud liikmeks saamine võimaldab ka Eesti ettevõtetel luua laiemaid kontakte, osaleda CERN-i hangetel ja nendega seotud tehnoloogiate väljatöötamises. Lisaks ettevõtete võimalusele CERN-i oma tooteid ja teenuseid müüa, kaasneb liitumisega väga oluline võimalus kasvatada Eesti inimeste teadmisi ja ekspertiisi, näiteks Eesti kodanike CERN-i tööle kandideerimise võimaldamine, Eestist pärit inseneride, teadlaste ja reaalainete õpetajate koolitamine ja stažeerimine CERN-is, inseneride ja teadlaste vahetus koostööprojektide raames. Pärast lepingu allkirjastamist CERN-iga läheb leping Riigikokku ratifitseerimisele. Pärast 2–5 aastast assotsieerunud liikmelisuse perioodi saab Eesti CERNi täisliikmeks, sõlmides uue lepingu.

Tseremoonia pilte saab vaadata siin: http://cds.cern.ch/record/2721221?ln=en