Eesti korraldas küberdiplomaatia seminari

Eesti esindus ja välisministeeriumi küberdiplomaatia osakond korraldasid koostöös Singapuri ja Uruguai esindustega Genfis ühepäevase küberdiplomaatia seminari teemal „Normid ja võimekused“. Seminar toimus 21. veebruaril ja koosnes kolmest paneelist, millest esimene andis ülevaate küberstabiilsuse raamistikest, sh 1. komitee protsessidest, teises paneelis keskenduti regionaalsetele initsiatiividele võimete arendamisel ja kolmandas paneelis räägiti koostöö raamistikest, sh erasektori rollist. Lõunal tegi Eesti erivolitustega esindaja küberdiplomaatia valdkonnas Heli Tiirma-Klaar ülevaate ka ÜRO peasekretäri kõrgetasemelise digikoostöö paneeli raporti 4 soovituse „usaldus ja julgeolek küberuumis“ tšempionite tegemistest. Kohal oli ca 80 kuulajat erinevates esindustest, aga ka Genfi organisatsioonidest ja MTÜdest.