Eesti suursaadik Genfis rahvusvaheliste organisatsioonide juures andis üle volikirja WTO peadirektorile

Eesti suursaadik ÜRO ja teiste rahvusvaheliste organisatsioonide juures Genfis Katrin Saarsalu-Layachi andis täna üle volikirja Maailma Kaubandusorganisatsiooni (WTO) peadirektor Roberto Azevêdole. Novembris täitub Eestil 20 aastat Maailma Kaubandusorganisatsiooniga liitumisest.

Volikirja üleandmisele järgnenud vestluses rõhutas suursaadik Saarsalu-Layachi, et avatud majandus ja kaubandus on viimase 20 aasta jooksul toonud Eestile palju edu. “Seetõttu on Eestile väga oluline, et Maailma Kaubandusorganisatsiooni lepingutel baseeruv reeglitepõhine kaubandussüsteem maailmas toimiks ja oleks tugev,” lisas suursaadik.

Samuti arutati WTO reformi ning Eestile olulist e-kaubandust, mille juures tõi suursaadik Saarsalu-Layachi välja, et uued informatsiooni- ja finantstehnoloogiad aitaksid rahvusvahelist kaubandust lihtsustada ja mugavamaks muuta. Peadirektor Azevêdo tänas Eestit toetuse eest ning rõhutas tiheda koostöö olulisust, seda eriti arvestades järgmise aasta juunis toimuvat WTO ministrite konverentsi.

Katrin Saarsalu-Layachi on töötanud Eesti välisteenistuses alates 1991. aastast, olles 1996. aastani välisministeeriumi juriidilise osakonna nõunik. Aastatel 1996-1999 oli ta nõunik Eesti Vabariigi alalises esinduses Euroopa Liidu juures ja 1999-2003 välisministeeriumi Euroopa integratsiooni osakonna peadirektor. 2003-2009 oli Saarsalu-Layachi Eesti Vabariigi erakorraline ja täievoliline suursaadik Austria Vabariigis, Sloveenia Vabariigis, Slovaki Vabariigis ning Šveitsi Konföderatsioonis. Samuti oli ta akrediteeritud ÜRO Viini peakorteri, IAEA ja CTBTO juurde. Aastail 2009-2019 töötas Saarsalu-Layachi personaliosakonna peadirektorina. Alates 2019. aasta augustist esindab Katrin Saarsalu-Layachi Eestit Genfis ÜRO ja teiste rahvusvaheliste organisatsioonide juures.