Eesti suursaadik kohtus Pagulaste Ülemvolinikuga

Eesti Alaline Esindaja Genfi organisatsioonide juures, suursaadik Katrin Saarsalu-Layachi tegi tutvumisvisiidi ÜRO Pagulaste Ülemvolinik Filippo Grandi juurde. Ülemvolinik tänas Eestist kui organisatsiooni ühte kindlaimat toetajat. Mõlemad tunnustasid suurepäraseid kahepoolseid suhted UNHCRi ja Eesti vahel. Arutati ka uusi võimalusi  koostööks, sh digiküsimustes. Eesti  on valmis jagama kogemusi mis on kogutud digi-ID ja  andmebaaside koostoime valdkonnas aga ka andmete ning süsteemide turvalisuse tagamisel.  Suursaadik Saarsalu-Layachi ja Ülemvolinik Grandi vahetasid mõtteid ka Esimese Globaalse Pagulasfoorumi, mis leiab aset 17.-18. detsembril Genfis,  ettevalmistamisega seoses.