Konkurss äri- ja investeeringute nõuniku ametikohale

Eesti Välisministeeriumisse on oodatud ÄRI- JA INVESTEERINGUTE NÕUNIK

Pakume Sulle võimalust esindada Eesti riigi majandushuvisid ja arendada Eesti ettevõtete ekspordivõimalusi Šveitsi Konföderatsioonis. Oma tegevusega aitad koostöös Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (EAS), Eesti aukonsulite ja eestlaste diasporaaga liikuda Eesti ettevõtetel ühekordsetelt eksporditehingutelt osaks globaalsetes väärtusahelates, leida toodetele uusi turge ja ideede elluviimiseks partnereid. Sinu töökoht asub Genfis, Eesti esinduses. Sõlmime Sinuga asukohariigi seadustele vastava töölepingu tähtajaliselt, kolmeks kuni viieks aastaks.

Peamised ülesanded

 • teed koostööd ÜRO jt Genfi rahvusvaheliste organisatsioonidega, et tutvustada meie ettevõtete IT- jt innovaatiliste lahenduste võimalusi arengukoostöös, kaubanduses, humanitaarabis ja mujal.
 • kaardistad asukohariigi majandusolukorra, tuvastad uusi ekspordi- jm majanduskoostöö võimalusi ning esitled neid Eesti ettevõtjatele, koostad tegevuskava
 • suhtled Šveitsi ametiasutuste ja majandusringkondadega, samuti Šveitsis tegutsevate Eesti ettevõtete ja Eesti turule investeerinud Šveitsi ettevõtetega, vahendad kontakte, nõustad ärikeskkonna osas ja toetad probleemide lahendamisel
 • korraldad ärivisiite, äriseminare ja -missioone, kontakt- ja promoüritusi Eesti ärikeskkonna ja võimaluste tutvustamiseks, sh e-residentsuse võimalusi

Meie ootused Sinule:

 • majandusalane kõrgharidus või ettevõtluskogemus; töökogemus samas valdkonnas mõne teise riigi esinduses või rahvusvahelises organisatsioonis
 • väga hea inglise keele oskus (C1), hea saksa ja/või prantsuse keele oskus (B2), soovitavalt eesti keele oskus
 • teadmised Šveitsi majandusest, kontaktivõrgustiku omamine või suutlikkus see luua, kohalike ettevõtete ja ametiasutustega suhtlemise oskus
 • teadmised Eesti ettevõtlusest ja majanduskeskkonnast, eelistatult olemasolevad kontaktid eksportivates ettevõtetes
 • rahvusvahelises projektis osalemise, töö- või juhtimiskogemus erasektoris
 • tulemustele orienteeritus, iseseisvus, algatusvõime ja organiseerimisoskus
 • väga hea müügi-, esitlus- ja suhtlemisoskus
 • alaline elukoht Šveitsis või lähiriikides

Palume kandideerimiseks saata e-posti aadressile [email protected] järgmised dokumendid:

 • eesti- või inglisekeelne elulookirjeldus (CV)
 • motivatsioonikiri, sh palgasoov

Eeldatav tööle asumise aeg 01.04.2020.

Dokumente ootame hiljemalt 01.02.2020 k.a.