Suursaadik Saarsalu-Layachi kohtus GCSP direktoriga

Eesti suursaadik Ms Katrin Saarsalu-Layachi kohtus 20. novembril Genfi julgeolekupoliitika keskuse (The Geneva Centre for Security Policy; GCSP) direktori Christian Dussey’ga. Keskusel on tugev rahvusvaheline maine diplomaatide, valitsusametnike ja tsiviilühiskonna juhtide koolitamisel, ka eesti ametnikud on GCSP kursustel osalenud juba alates 1990. aastate lõpust. Eesti on üks GCSP doonoritest. Kohtumisel arutati erinevaid koostöövõimalusi. Üheks ühiseks huviks on kindlasti küberjulgeolek.