Eesti osales Punase Risti ja Punase Poolkuu liikumise 33. rahvusvahelisel konverentsil

Eesti valitsuse ja Punase Risti delegatsioonid osalesid aktiivselt Punase Risti ja Punase Poolkuu liikumise 33. rahvusvahelisel konverentsil. Valitusdelegatsiooni juhtis välisministeeriumi juriidiliste- ja konsulaarküsimuste asekantsler Erki Kodar. Eesti Punase Risti delegatsiooni eesotsas oli peakoordinaator Kristi Rillo. Eesti riigi nimel tehtud sõnavõtus rõhutas asekantsler rahvusvahelise humanitaarõiguse järgimise tähtsust kõigi konflikti osapoolte poolt, samuti vajadust seda tugevdada. Oluline on meeles pidada, et rahvusvaheline õigus sh humanitaarõigus kehtib ka küberruumis, kuhu üha enam liigub ka modernne sõjapidamine.

Erki Kodar tegi  ka sissejuhatava sõnavõtu konverentsi ühel kolmest peateemast „Haavatavuste muutumine“ korraldatud üritusel, mis käsitles humanitaartegevusi digiajastul. Eesti edulugu digiühiskonna ülesehitamisel, avalike teenuste digitaliseerimisel pakub huvi ka humanitaarorganisatsioonidele, kus üheks peamiseks teemaks ongi kuidas abivajajaid tuvastada ja kuidas hõlbustada ligipääsu neile vajalikele teenustele. Andmete kogumine, haldamine ja privaatsus on teemad, kus Eesti saaks oma kogemustele tuginedes olla kaasarääkijaks. ICRC poolt korraldatud servaüritusel, kus arutati humanitaartegevuste andmetega seotud partnerluste võimalusi ja vajadusi. Guardtime`i strateegia juht Luukas Ilves innustas paneelis osalenud organisatsioone, nagu IOM, UNHCR ja OCHA otsima rohkem koostööd erasektoriga, kelle valduses on mh suurandmed.

Asekantsler Kodar kohtus konverentsi käigus ka ICRC peatselt ametisse astuva uue peadirektori Robert Mardiniga, kellega arutati peamiselt Eesti ja ICRC koostööd ÜRO Julgeolekunõukogus.