Saadiku kohtumine Maailma meteoroloogiaorganisatsiooni juhi Petteri Taalasega

Saadik Katrin Saarsalu-Layachi kohtus 18.12 Maailma meteoroloogiaorganisatsiooni (WMO) juhi Petteri Taalasega. WMO liikmed on riikide hüdrometeoroloogiateenistused ja Eestil on seni toimunud tihe koostöö organisatsiooniga Keskkonnaagentuuri kaudu. Saadiku kohtumise eesmärk oli luua kontakt ka Eesti esinduse tasemel Genfis, rääkida koostööst tulevikus kliima ja innovatsiooni teemadel ja meie ÜRO Julgeolekunõukogu eesistumise prioriteetidest. Saadik rõhutas, et kliima on järjest olulisem Eesti välispoliitikas ning debatt kliimamuutuste mõjust rahvusvahelisele julgeolekule on üks läbivaid teemasid meie ÜRO Julgeolekunõukogu alalise liikmeksoleku ajal.

Petteri Taalas oli varasemalt pikalt Soome ilmateenistuse juht ja meenutas väga hea sõnaga koostööd Eesti ilmateenistuse ja keskkonnaagentuuriga. Koostöö Eestiga on pikaajaline ja hea meel, et nüüdseks on Eesti ilmateenistuse tase põhjamaadega samal, väga kõrgel tasemel. Katrin Saarsalu ja Taalas arutasid võimalusi koostööks WMOga New Yorkis Eesti ÜRO Julgeolekunõukogu liikmelisuse ajal ning ka pärast Genfis ja Tallinnas. WMO roll on propageerida kliima teemade arutelu teaduslikel ja faktidel põhinevalt, mis on ka Eestile väga oluline..

Petteri Taalas rääkis lisaks WMOs hetkel käimasolevatest reformidest, tehisintellekti ja automatiseerimise kasutamisest ilma ennustamisel. WMO reformimise käigus on oluliselt tihendatud koostööd erasektori ja teadlaskonnaga, samuti on vähendatud administratiivtöökohti, automatiseeritud teatud ülesandeid ja proovitakse tööle saada noori lootustandvaid eksperte ja teadlasi.