Eesti suursaadik kohtus Rahvusvahelise Punase Risti Komitee Presidendiga

31. oktoobril käis Eesti suursaadik Katrin Saarsalu-Layachi tutvumiskohtumisel ICRC president Peeter Maurer`i juures.  Arutati koostöö erinevaid aspekte – president Maurer tänas Eestit organisatsiooni töösse panustamise eest ja tugeva toetuse eest rahvusvahelisele humanitaarõigusele. ICRC sooviks laiendada koostööd Eestiga ka uute tehnoloogiate ja tehisintellektiga seotud valdkondadesse. Andmekaitse on üks ICRC suuri väljakutseid, kus Eesti kogemusest oleks palju õppida. President Maurer õnnitles Eestit ÜRO Julgeolekunõukogusse valimise puhul ning avaldas ICRC poolt valmisolekut tihedaks koostööks meie liikmelisuse perioodil. Arutati ka 9.-12. detsembril aset leidva ICRC/IFRC rahvusvahelise konverentsi ettevalmistamisega seonduvaid küsimusi.