Euroopa Tuumauuringute Organisatsioon

Euroopa Tuumauuringute Organisatsioon (CERN) on rahvusvahelise organisatsiooni staatuses teadusasutus, mille peakorter asub Genfis, Šveitsis. CERN asutati 1954. aastal ja tänaseks on organisatsioonil 22 liikmesriiki. Lisaks osaleb arvukalt riike CERNi töös erinevate koostöölepingute alusel. CERNi peamisteks tegevusteks on kõrge energia füüsika uuringud ja selleks vajaliku tehnoloogia (sh infotehnoloogia) väljatöötamine. Lisaks sellele tegeleb CERN kooliõpetajate, üliõpilaste ja teadlaste koolitamisega. CERNis töötab üle 3000 inimese, eksperimentide andmeid kasutavaid teadlasi on üle 12 000 ja CERN võõrustab aastas enam kui 100 000 külastajat.

CERNis asuvad maailma suurimad ja keerukaimad teaduslikud seadmed (kiirendid ja detektorid), nende hulgas Suur Hadronite Põrguti (LHC), mis on üks kalleim inimese loodud rajatis. Katsete käigus kogutud andmeid elementaarosakeste ja nendevaheliste seoste kohta uuritakse erinevates teaduskeskustes üle maailma. Kuigi CERN on tuntud oma eksperimentide ja teoreetiliste uuringute poolest, siis oluline osa CERNi tööst on rakenduslik eesmärgiga luua uusi tehnoloogiaid ja materjale, mida on vaja selliste seadmete ehitamiseks. Selle tulemusel on CERNis sündinud mitmed tänapäeval laialt kasutatavad lahedused nagu puutetundlikud ekraanid ja interneti osaks olev WWW (World Wide Web).

Eesti osaleb CERNi töös alates 1996. aastast kahepoolse koostöölepingu alusel. Eesti teadlased osalevad erinevates CERN-i projektides ja võimalusi täienduskoolituseks on lisaks teadlastele ja üliõpilastele kasutanud aktiivselt ka Eesti koolide füüsikaõpetajad. Eesti on esitanud taotluse CERN’I täisliikmeks saamiseks.