ÜRO humanitaarasjade koordinatsioonibüroo 

Humanitaarasjade koordinatsioonibüroo (OCHA) loodi 1991. aastal ÜRO sekretariaadi juurde, et tõhustada humanitaaroperatsioonide koordineerimist.  OCHAt juhib ÜRO humanitaarasjade asepeasekretär ning hädaabi koordinaator Mark Lowcock (al. mai, 2017). OCHAl on kaks peakorterit – New Yorgis ja Genfis.

OCHA peamine roll on abipalve esitanud riigi ametiasutuste ning suure hulga rahvusvaheliste doonorite, ÜRO allorganisatsioonide ja rahvusvaheliste NGOde vahelise koostöö koordineerimine nii abivajaduste ühtsel kaardistamisel kui abi osutamisel,  kohapealse kontrollitud info kogumisel ja avalikul jagamisel. OCHA põhieesmärk on tsiviilelanike kaitse kriisiolukordades, mille saavutamiseks on vajalik ressursside efektiivsem kasutus,  ennetustöö ning partnerluste ja humanitaarabivõrgustiku mitmekesistamine. OCHA koondab ka ÜRO agentuuride ja NGOde ühendatud abipalveid (Humanitarian Programme Cycle).

Eesti on alates 2014.a. suvest OCHA doonorite tugigrupi liige. Gruppi kuulub 29 OCHA suuremat rahastajat, kes tagavad humanitaarasjade koordinatsioonibüroo eelarvest u 95%. Tugigruppi (OCHA Donor Support Group ehk ODSG) kuulumine on Eestile ÜRO humanitaarabi süsteemis väga prestiižne ja teeb meid paremini nähtavaks. Tugigrupiga liitumine on olnud loomulikuks sammuks peale Eesti pikaaegset poliitilist seismist rahvusvahelise humanitaarabi  parema ning tõhusama toimimise eest. ODSG liikmelisus võimaldab Eestil panustada 28 liikmesriigiga kõrvuti rahvusvahelise humanitaarabi poliitika kujundamisse, olla nähtav ning aktiivne Eestile ühes välistegevuse olulises valdkonnas (humanitaarabi andmine relvastatud konflikti või looduskatastroofi tõttu kannatanud riikidele ja territooriumitele).