ÜRO Kaubanduse ja Arengukonverents

ÜRO Kaubanduse ja Arengukonverents (UN Conference on Trade and Development, UNCTAD) loodi 1964. aastal eesmärgiga aidata kaasa arengumaade lõimimisele maailmamajandusse. Aastatega on see kujunenud olulisimaks ÜRO institutsiooniks kaubanduse ja arengu vallas.

UNCTAD raporteerib oma tegevustest ÜRO peaassambleele ja ECOSOC-ile, kuid on iseseisva liikmeskonna ja eelarvega. UNCTAD-i peakorter asub Genfis, Šveitsis, ning kehamil on kontorid New Yorgis ja Addis Ababas. Samuti on keham ÜRO arengugrupi (United Nations Development Group) liige.

UNCTAD-i liikmeid on 195, lisaks mitmed vaatlejad, kes osalevad organisatsiooni töös. UNCTAD-i kõrgeim juhtkeham on iga nelja aasta järel ministrite tasemel kohtuv konverents, mis määrab järgmiseks perioodiks tegevussuunad ja -prioriteedid. Viimane, UNCTAD XIV  konverents toimus 2016. aasta juulis Nairobis, Keenias.

Konverentside vahelisel perioodil juhib UNCTAD-i tegevust kaubandus- ja arengunõukogu (Trade and Development Board), mille liikmeskond on 156 riiki.

Eesti on UNCTAD-i liige alates 1991. aastast. Eesti osaleb UNCTAD-i tegevuses aktiivselt. Nii oli tollane Eesti suursaadik Genfis Jüri Seilenthal UNCTAD-i kaubandus- ja arengunõukogu president aastatel 2012-2013. Sealt edasi asus Eesti 2015. aastal UNCTAD XIV konverentsi ettevalmistavate läbirääkimiste alguses UNCTAD-i regionaalse grupi D koordinaatori kohale, kus on tänaseni. Lisaks on Eesti olnud aastaid UNCTAD-i kaubandus- ja arengunõukogu asepresident (2015-2019, Genfi esinduse diplomaat Taavo Lumiste), täitevkogu (Working Party) liige ning UNCTAD-i koolitustegevusi kureeriva Advisory Board liige.

Valdkondlikult on Eesti prioriteedid UNCTAD-is naiste ja noorte võimestamine, ettevõtluse edendamine ja töökohtade loome, e-kaubanduse ja digi-majanduse edendamine, kaubanduslihtsustamine ning Eesti e-riigi kogemuse aktiivne jagamine arenguriikidele. Eesti on UNCTAD-i initsiatiivi e-Trade for All asutajaliige (UNCTAD XIV konverentsil Nairobis 2016. aastal) e-residentsuse programmi kaudu, samuti on Eesti selle initsiatiivi doonorriik. UNCTAD XIV konverentsiga loodi sõltumatute valitsusekspertide grupp edendamaks e-kaubandust ja digi-majandust – Eesti oli grupi esimese kohtumise asejuht. Eesti Registrite ja Infosüsteemide keskuse eksperdid nõustavad pikaajalise koostööprojekti kaudu UNCTAD-it riigihalduse e-lahendite loomisel, Eesti kogemusi on UNCTAD-i kaudu edukalt edasi antud El Salvadorile, edukad projektid on käimas Iraagi ja Lesotho suunal, ning lisandumas uusi.

Lisaks eeltoodule osaleb Eesti UNCTAD-is loomulikult ka Euroopa Liidu ühtse tegevuse kaudu. EL ja tema liikmesriigid on ühed olulisemad UNCTAD-i tegevuse rahastajad.