Rahvusvaheline Punase Risti Komitee

Rahvusvahelise Punase Risti Komitee (ICRC) on sõltumatu (st riikidest ja ÜRO süsteemist) ja neutraalne organisatsioon, mille tegevusfookuses on konfliktidest põhjustatud humanitaarolukorrad. Alates organisatsiooni asutamisest 1863. aastal on ICRC pakkunud humanitaarabi enamikus maailmas aset leidnud konfliktides. Samuti on ICRC’il rahvusvahelisest humanitaarõigusest (IHL) tulenevalt mandaat kaitsta sõjavange ning haavatuid, haigeid ja tsiviilisikuid. Lisaks konfliktiohvrite abistamisele propageerib Punase Risti Komitee rahvusvahelise õiguse norme järgivat kinnipidamist. ICRC töö põhineb neljal 1949. aasta Genfi konventsioonil, 1977. aasta kahel lisaprotokollil ja 2005. aasta lisaprotokollil (sätestab uue, neutraalse embleemi), liikumise statuutidel ja rahvusvahelistel Punase Risti liikumise konverentsidel (viimane konverents toimus 2015. aasta lõpus ning järgmine toimub 2019. aastal) vastuvõetud resolutsioonidel. ICRC rahalised vahendid põhinevad rangelt vabatahtlikel annetustel. Eesti on toetanud ICRC tegevust alates 1998. aastast.

Eesti ühines Genfi konventsioonide ja nende lisaprotokollidega 1993. aastal. Sellega tunnustas Eesti ICRC mandaati tsiviilelanike kaitsmisel ja abistamisel sõjalistes konfliktides. Eesti esindamisel ICRC juures teeb Eesti alaline esindus Genfis koostööd humanitaarõiguse arengu vallas Kaitseministeeriumiga, samuti Eesti Punase Ristiga.

Ülevaade rahvusvahelisest humanitaarõigusest