Julgeolekuteemadega tegelevad mõttekojad Genfis

Genfi Relvajõudude Demokraatliku Kontrolli Keskus (DCAF)

DCAF on 2000. aastal loodud rahvusvaheline fond, millest on saanud maailma üks juhtivamaid organisatsioone julgeolekusektori reformi käsitleva nõustamise ja teadustöö alal. DCAF-i kuulub 63 riiki. Eesti on DCAF-i asutajaliige ning Kaitseministeerium sõlmis koostöökokkuleppe DCAF-iga 2008. aastal. Eesti esindamisel DCAF juures teeb Eesti alaline esindus Genfis koostööd Kaitseministeeriumiga.

Genfi Julgeolekupoliitika Keskus (GCSP)

GCSP on 1995. aastal loodud rahvusvaheline väljaõppekeskus ja uurimisasutus. Liikmeskonnas on üle 50 riigi. Eesti on liige alates 1998. aastast. Eesti esindamisel GCSP juures teeb Eesti alaline esindus Genfis koostööd Kaitseministeeriumiga.

Genfi Rahvusvaheline Humanitaardemineerimise Keskus (GICHD)

GICHD-i töö eesmärgiks on kõrvaldada jalaväe miine ja plahvatusohtlikke sõjajäänuseid ning vähendada nendest tekkivat humanitaarkahju. Selleks annab GICHD nii vahendeid kui ka rahastab demineerimismeeskondi, teadvustab miiniohtu elanikkonna ja doonorite hulgas ning toetab riiklike ja rahvusvaheliste standardite väljatöötamist.

Kaitsealane abi