Maailma Terviseorganisatsioon

Maailma terviseorganisatsiooni (WHO) alusdokument, konstitutsioon, võeti vastu rahvusvahelisel tervisekonverentsil New Yorgis (19. juuni – 22. juuli 1946), mil sellele andsid allkirja 61 riigi esindajad. Konstitutsioon jõustus 7. aprillil 1948, mis on ühtlasi ka organisatsiooni asutamiskuupäevaks. Täna on WHO üks suurematest ÜRO agentuuridest, koondades 194 liikmesriiki. Lisaks peakontorile Genfis on WHO-l kuus regionaalbürood ning paljudes riikides asuvad WHO esindused, sealhulgas Tallinnas. Euroopa regionaalbüroo asub Kopenhaagenis, Taanis.

WHO tegevusvaldkonda kuuluvad tervisega seonduvad teemad. Organisatsiooni poolt elluviidava töö aluseks on WHO 13. tööprogramm aastateks 2019-23, mis püüab arvestada ja luua tugevamaid seoseid ÜRO säästva arengu eesmärkidega aastani 2030.

Eesti on WHO liige alates 1993. aastast ning kuulub Euroopa regionaalpiirkonna (53 riiki) koosseisu. Eesti kaasub WHO tegevustesse aktiivselt. Aastatel 2009-2012 oli Eesti WHO Täitevkogu liige (Dr Maris Jesse). 2015. aastal esindas Eesti WHO Euroopa regiooni WHO valitsemisreformi töörühmas. Eesti oli 2015.-2016. aastal WHO Euroopa regiooni koordinaator Genfis (Taavo Lumiste). Eesti tegevustest WHO-s ja tervisevaldkonnas võib lugeda pikemalt Diplomaatia 2015. aasta juunikuu tervisediplomaatia teemalisest topeltnumbrist.

WHO Eesti maakontor