Ülemaailmne Postiliit

Üleilmne Postiliit (UPU) on ÜRO agentuurina töötav rahvusvaheline organisatsioon peakorteriga Šveitsi pealinnas Bernis ning selle liikmeteks on osalevate riikide valitsused. UPU on asutatud 1874. aastal, mis teeb organisatsiooni vanuselt teiseks rahvusvaheliseks kehamiks maailmas. UPU-l on liikmed 192.

UPU on peamine rahvusvaheline keham postivaldkonna toodete ja teenuste alase üleilmse koostöö edendamiseks. Organisatsioon täidab poliitilise nõuandja ja vahendaja rolli ning tegutseb ka tehnilise abi pakkujana, kus vajalik. UPU loob reeglid rahvusvahelise kirja- ning pakiedastuseks, kasvav roll on organisatsioonil finantsteenuste edastamisel.

2016. aasta septembris toimus Istanbulis, Türgis, 26. üleilmne postikongress, mis võttis vastu organisatsiooni strateegia aastateks 2017-2020.

Eesti on UPU liige alates 1992. aastast. Esindus teeb UPU küsimustes koostööd peamiselt Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumiga, samuti postiteenust vahendavate ettevõtetega.