Hea humanitaardoonorluse initsiatiiv

Hea humanitaardoonorlus (Good Humanitarian Donorship ehk GHD) on 42 humanitaarabi andvat riiki ühendav initsiatiiv, mille liikmed on heaks kiitnud 23 humanitaarabi andmise head tava ehk nn hea humanitaardoonorluse põhimõtted. Kõik EL-i liikmesriigid on ühinenud hea humanitaardoonorluse põhimõtetega „Euroopa humanitaarabi konsensuse“ (nõukogu deklaratsioon) kaudu, mis seab mh oma eesmärgiks GHD põhimõtetest lähtumise. Vt GHD põhimõtteid siit. GHD põhiideeks on see, et koostööd tehes saavad doonorid paremini tõhustada GHD põhimõtete rakendamist ning parandada humanitaarabi tavasid. Eesti oli 2009/2010 koos Iirimaaga initsiatiivi eesistuja. Hetkel on eesistujateks Euroopa Liit ja Šveits.