Inimõiguste alaste konventsioonide kehamid

ÜRO on vastu võtnud üheksa keskset inimõiguste alast konventsiooni, millest mõnda on täiendatud ka lisaprotokollidega. Konventsioonid näevad ette ka nende täitmise järelevalvemehhanismid mille jälgimiseks on loodud vastavad konventsioonide kehamid. Need kehamid koosnevad sõltumatutest ekspertidest, kelle nomineerivad ja valivad konventsioonide osalisriigid.

Eesti on ratifitseerinud enamuse ÜRO kesksetest inimõiguste konventsioonidest ning on esitanud ka nendest tulenevad aruanded konventsioonide kehamitele.