Ülemaailmne Intellektuaalomandi Organisatsioon 

Ülemaailmne Intellektuaalomandi Organisatsioon (WIPO) on ÜRO spetsialiseerunud agentuur, mis tegeleb nii patendi, kaubamärkide, disaini kui geograafiliste tähiste kaitse ning autoriõiguste rakendamisega. Lisaks arutatakse traditsioonilise geneetiliste ressursside, pärimuse ja folkloori kaitse temaatikat. WIPO haldab nendes valdkondades 26 rahvusvahelist lepingut. WIPO eelkäija BIRPI (intellektuaalomandi kaitse alased ühendatud rahvusvahelised organisatsioonid) asutati 1893. aastal, 1967. aastal võeti vastu WIPO konventsioon. Esinduse peamisteks koostööpartneriteks WIPO küsimustes on Justiitsministeerium ning Patendiamet.

Eesti Patendiamet