Maailma Meteoroloogiaorganisatsioon

Maailma Meteoroloogiaorganisatsioon WMO on riikidevaheline organisatsioon, mis asutati 1950. aastal ja tegutseb ÜRO agentuurina. Organisatsioon tegeleb meteoroloogiliste, klimatoloogiliste, hüdroloogiliste ja geofüüsiliste vaatlustega, koordineerides sellealaseid programme, kogudes ja töödeldes vastavaid andmeid ning edendades riikide meteoroloogiakoostööd. WMO ülesandeks on ka oma liikmete meteoroloogia- ja hüdroloogiaasutuste koostöö parandamine veemajanduse, kliima, põllumajanduse, keskkonna ning looduskatastroofide mõjude leevendamise vallas. WMO on ainus Genfis asuvatest organisatsioonidest, mille juures ei ole Eesti esindajaks suursaadik. WMO nõukogus esindab Eestit EMHI peadirektor. WMO tõhustab koostööd oma liikmete meteoroloogias.