Rahvusvaheline Kaubanduskeskus

1964. aastal asutatud Rahvusvaheline Kaubanduskeskus (International Trade Centre ehk ITC) on ÜRO (UNCTAD) ja WTO ühine allasutus, mis pakub kaubandusalast tehnilist abi. ITC keskendub oma tegevuses arengumaade ja üleminekumajanduste abistamisele ekspordi edendamisel. Lisaks uuringutele pööratakse suurt tähelepanu praktilisele tööle sihtriikides, kus aidatakse nii riike tõhusate ettevõtluspoliitikate loomisel ja rakendamisel kui ka otse väikese- ja keskmise suurusega ettevõtteid rahvusvahelises kaubavahetuses osasaamiseks. Eraldi tähelepanu pöörab naisettevõtluse ja noorte ettevõtluse edendamisele. Valdav osa ITC projekte viiakse ellu Aafrikas, Kagu-Aasias ja Ladina Ameerikas.