ÜRO rahvusvaheline strateegia katastroofiohu vähendamiseks ja ÜRO katastroofiohu vähendamise amet

ÜRO peaassamblee võttis 1999. aastal vastu rahvusvahelise strateegia katastroofiohu vähendamiseks ja Genfis seati sisse vastav riskiohu vähendamisega tegelev amet (UNISDR). 2011. aastal suurenes sekretariaadi mandaat ning nüüd on UNISDR pidepunktiks ÜRO süsteemis, et tagada katastroofiohu vähendamise teemaline koordinatsioon ja sünergia. UNISDR toetab oma tegevusega Sendai katastroofiohu vähendamise raamistiku (mis võeti vastu 2015. aastal) rakendamist. Sendai raamistik on järgnevat 15 aastat hõlmav vabatahtlik ja mittesiduv kokkulepe, mille eesmärk on rakendada inimesekeskset lähenemist katastroofiohu vähendamises. Ka Eesti osales Sendai raamistiku läbirääkimistel ning kohaldab seda riiklikul tasemel, kuigi asume geograafilisel alal, kus toimub vähe loodusõnnetusi.

Sendai raamistik