Rahvusvaheline Migratsiooniorganisatsioon 

 

1951. aastal loodud Rahvusvaheline Migratsiooniorganisatsioon (IOM) on valitsustevaheline migratsioonialane organisatsioon, mis teeb tihedat koostööd nii valitsuste, valitsusvaheliste kui ka valitsusväliste partneritega. 2016. aasta septembris liitus IOM ÜRO süsteemiga. IOMil on 172 liikmesriiki, lisaks rida vaatleja staatuses riike, valitsustevahelisi ja vabakonna organisatsioone ning kontorid enam kui 100 riigis. Alates 2018.a. sügisest on IOM peadirektoriks Antonion Vitorino. IOM eelmine peadirektor William Lacy Swing külastas 2017.a. mais Eestit. IOM on seisukohal, et korrapärane ja humaanne ränne on kasulik nii migrantidele kui ka ühiskonnale. 10.-11. detsembril toimus Marrakeshis esimene rändealane tippkohtumine, kus riigid andsid oma heakskiidu Globaalsele Ränderaamistikule. 19. detsembril võttis ka ÜRO peaassamblee selle vastu. Ränderaamistikuga antakse ühtlasi mandaat IOMile ÜRO süsteemis rändega seotud küsimuste koordineerimiseks.

 

Eesti astus IOM liikmeks 2004. aastal. Eesti esindamisel IOM juures teeb Eesti alaline esindus Genfis koostööd Siseministeeriumiga. IOMil on ka oma maakontor Tallinnas.