Rahvusvaheline Telekommunikatsiooni Liit

Rahvusvaheline Telekommunikatsiooni Liit (ITU) peab end vanimaks järjepidevalt toimivaks rahvusvaheliseks organisatsiooniks, lugedes oma sünniks Rahvusvahelise Telegraafiorganisatsiooni asutamist 1865. aastal.

Tegemist on ÜRO spetsialiseerunud agentuuriga, mis tegeleb tänapäeval telekommunikatsiooni valdkonna üleilmse reguleerimisega. ITU kehtestab muu hulgas rahvusvahelisi telekommunikatsioonialaseid standardeid, mille väljatöötamisel osalevad ITU liikmed erasektorist ning ülikoolid. ITU arenguosakond aitab tõsta liikmesriikide võimekust ka küberturvalisuse ja e-riigi rakenduste valdkondades. 2015. aastal külastas Tallinna ITU peasekretär Houlin Zhao. Esindus teeb Eesti huvide esindamisel ITUs koostööd Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumiga ja selle haldusalasse kuuluva Tehnilise Järelevalve Ametiga.